Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

درمان گیاهی افسردگی

افسردگی | علت افسردگی | درمان افسردگی| داروهای گیاهی و درمان دارویی در افسردگی

نشانه‌های افسردگی: شما نیز فکر میکنید گرفتار افسردگی شده‌اید؟ اغلب ما در بعضی موقعیت‌ها احساس تنهایی، رنجش و افسردگی می‌کنیم. درواقع این واکنشی کاملا عادی به از دست دادن‌های آدم، کشمش‌های زندگی و تخریب شدن اعتماد بنفس و احترام به…